Archive for August, 2008

Misi, Fungsi-fungsi dan Prinsip-prinsip WTO

Posted in Uncategorized on August 25, 2008 by worktech

Matlamat WTO:

WTO adalah untuk memperbaiki kebajikan rakyat negara-negara anggotanya, iaitu dengan mengurangkan halangan-halangan dalam perdagangan dan menyediakan satu platform untuk rundingan perdagangan.

Misi utamanya adalah ” menjamin perdagangan berjalan dengan lancar, boleh diramal dan secara bebas “.

Fungsi-fungsi:

i) Menyelia perlaksanaan, pentadbiran dan operasi perjanjian-perjanjian berturap.

ii) Menyediakan sebuah forum untuk rundingan dan untuk penyelesaian segala pertikaian.

Prinsip-prinsip sisite perdagangan:

i) Tidak berdiskriminasi

ii) Kesalingan

iii) Perjanjian-perjanjian berjilid dan boleh dikuatkuasakan

iv) Transparensi

v) Injap- injap keselamatan


Advertisements

Bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan kita?

Posted in Uncategorized on August 14, 2008 by worktech

Cara masyarakat mendapat informasi dahulu ialah media cetak, kini media elektronik (tv,radio,video,dll). Jangkauan audiens lebih luas dan maklumat juga lebih banyak dan teratur. Penggunaan media baru seperti media baru seperti internet, mempelbagaikan hubungan antara manusia di seluruh pelosok dunia.

Masyarakat moden ialah masyarakat yang berpengetahuan luas dalam pelbagai cabang ilmu. Informasi yang ingin diketahui kini berada di hujung jari kita, oleh yang demikian perkembangan internet dikaitkan dengan dunia baru tanpa sempadan (Globalisasi).
Kerajaan Malaysia memaksimakan penggunaan ICT di sekolah, jabatan kerajaan dan juga telah melancarkan e-kerajaan untuk kemudahan masyarakat moden yang kini sibuk bekerja dan tidak mempunyai masa membayar saman/ memperbaharui lesen.

Teknologi telepembelian menggunakan telefon,email,faks dan internet yang mentransaksi maklumat peribadi dengan selamat menjadikan pembelian/pembayaran secara online meningkat. Contoh, e-bay, amazon,dll. Kemajuan dalam bidang sains dan teknologi mengubah gaya hidup kita.

Ahli-ahli kaji masyarakat mengatakan sains dan teknologi mengakibatkan keruntuhan akhlak dan budaya hidup bebas. Adakah ini benar-benar disebabkan oleh perkembangan sains dan teknologi?? Ulasan-ulasan mereka ialah media massa dan elektronik yang mengandungi bahan-bahan lucah,ganas,dsb. Mempengaruhi kehidupan masyarakat yang membawa kita kepada arah melupakan agama, nilai-nilai murni yang sepatutnya diamalkan.

Akan tetapi, perkembangan dalam bidang teknologi tidak boleh dinafikan membawa banyak faedah kepada masyarakat contohnya, mengurangkan karenah birokrasi, memperluaskan pengetahuan dalam pelbagai bidang ilmu, interaksi dengan mereka yang berlainan budaya, agama, bangsa dan banyak lagi kelebihan.

Kesimpulannya, didapati kebaikan melebihi keburukan oleh itu, bidang sains dan teknologi mesti dipertingkatkan lagi untuk keperluan sejagat.

WTO..

Posted in Uncategorized on August 10, 2008 by worktech

Apa itu WTO ?

WTO, didirikan pada tahun 1995, merupakan agen baru perdagangan global yang berkuasa, yang telah mengubah GATT (Perjanjian Bea-Masuk dan Perdagangan) menjadi sebuah perjanjian yang mampu memaksakan perdagangan global. WTO adalah salah satu mekanisme utama dari globalisasi korporasi. Pendukungnya mengatakan bahwa WTO berdasarkan pada ‘perdagangan bebas’ (free-trade). Namun sebenarnya buku aturan WTO yang lebih dari 700 halaman lebih tersebut, merupakan suatu sistem perdagangan bergaya korporatis (corporate-managed) yang komprehensif. Bahkan WTO jauh sekali dari filosofi perdagangan bebas abad ke-18 yang dikembangkan oleh David Ricardo atau Adam Smith, yang berasumsi bahwa baik tenaga kerja maupun modal kerja tidak boleh lintas batas negara.

Perkembangan Pekerjaan Memperluaskan Peluang Pekerjaan @ Meningkatkan % Pengangguran???

Posted in Perkembangan Pekerjaan on August 2, 2008 by worktech

Pembangunan ekonomi tidak dapat diasingkan dengan perkembangan sains dan teknologi, kemajuan teknologi merupakan satu tenaga yang mengerakkan pembangunan ekonomi negara. Tetapi, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, adakah permintaan tenaga buruh akan dikurangkan, dan seterusnya mempengaruhi perluasan peluang pekerjaan?

Adakah perkembangan teknologi akan mempengaruhi buruh untuk mendapat pekerjaan? Persoalan ini selalu dibahaskan. Ada yang berpendapat bahawa dengan berlakunya perkembangan teknologi, kelengkapan pengeluaran selalu diperbaharui, pengaluaran semakin dipertingkatkan, pada akhirnya akan wujud keadaan tenaga buruh diganti oleh pelbagai mesin yang canggih. Contohnya, pengeluaran berintensif buruh diganti dengan pengeluaran berintensif mesin, segala pengeluaran dikawal oleh computer dan mesin dan ramai pekerja dibuang kerja disebabkan pegeluaran secara mekanisasi, automasi adalah lebih murah, cepat dan selamat daripada pengeluaran menggunakan tenaga buruh.

Kita harus mengakui, bersama kemajuan sains dan teknologi, kelengkapan pengeluaran meningkatkan, produktiviti bertambah, dalam suatu tempoh, suatu skop yang tertentu, akan mengurangkan amaun permintaan terhadap tenaga buruh, satu peringkat tertentu wujud keadaan mesin menggantikan pekerja-pekerja. Itu adalah kerana kualiti tenaga buruh tidak dapat menyesuai dengan kemajuan-kemajuan teknologi dan akhirnya wujud pengangguran. Maka, dengan perspektif ini, kemajuan teknologi mempengaruhi perluasan peluang pekerjaan.

Tetapi juga wujud satu pandangan bahawa dalam jangka pendek dan kemajuan tempatan, saintifik dan teknologi mendatangkan satu kesan negatif terhadap pekerjaan, tetapi dari segi jangka masa panjang dan situasi keseluruhan, ia boleh memainkan satu peranan sebagai daya pergerakan dalam pelbagai aspek. Kemajuan yang saintifik dan teknologi membolehkan manusia terus memohon pengetahuan saintifik untuk penciptaan alat-alat pengeluaran baru. Dengan penggunaan alat-alat pengeluaran baru, produktiviti dapat ditumbuh menjadi beberapa puluhan atau rata beberapa seratus kali ganda. Pada masa yang sama, kemajuan sains dan teknologi boleh membekalkan kaedah baru kepada manusia dalam mencari dan akses untuk sumber galian atau sumber asli baru. Maka Ia dapat memperluaskan bilangan “labour object” dan size, ataupun mengurangkan kos untuk medapatkan sumber tersebut. Kedua, kemajuan yang saintifik dan teknologi boleh memperbaiki kualiti pekerja-pekerja. Pembangunan ekonomi yang pesat adalah tidak terpisahkan dari pekerja-pekerja berkualiti tinggi. Di bawah syarat-syarat kemajuan sains dan teknologi, masyarakat meminta pekerja-pekerja memiliki pengetahuan yang banyak, pelbagai kemahiran pada tahap yang tinggi.

Mengapa kualiti tenaga buruh negara-negara maju biasanya lebih tinggi daripada kualiti tenaga buruh negara-negara membangun, satu sebab yang penting adalah pergerakan yang disebabkan oleh kemajuan sains dan teknologi. tambahan pula teknologi moden, terutama mikro-elektronik, komputer-komputer, teknologi komunikasi adalah membangun dengan pesat, automasi pengeluaran telah mempertingkatkan tahap pengurusn pengeluaran kepada satu peringkat yang lebih tinggi. Dengan pembangunan pesat dalam tenaga produktif, permodalan dan harta benda sosial bertambah secara besar-besaran, dan mengembangkan skala pengeluaran, maka ia boleh menaikkan peluang pekerjaan secara keseluruhan.

Selain itu, kemajuan sains dan teknologi menggalakkan pembangunan sektor industri-industri baru, memperluaskan permintaan buruh. Sejak 1970s, satu manganggap elektronik teknologi maklumat sebagai penunjuk utama mewujudkan satu gelombang revolusi sains dan teknologi yang baru. Merangkumi matematik, fizik, kimia, biologi, astronomi, geografi dan teknologi tenaga baru, teknologi angkasa, teknologi laser, bio kejuruteraan teknologi, Teknologi pembangunan laut, teknologi bahan baru dan lain-lain lagi muncul satu jumlah yang besar bidang-bidang sains dan teknologi yang baru. Pembangunan pesat sains dan teknologi bertukar menjadi kuasa-kuasa produktif yang praktikal, menyebab kesemua negara-negara kapitalis utama dalam pembangunan ekonomi telah memasuki zaman gemilang yang baru, produktiviti telah dimajukan dan dikembang dengan pesat. Terutamanya pembangunan dalam bidang teknologi tinggi baru, Industri komputer elektronik, industri gentian optikal, industri laser, industri bahan-bahan baru, industri robot pelbagai industri baru dibentukan. Industri-industri baru ini secara langsung atau secara tidak langsung akan mewujudkan satu jumlah peluang-peluang pekerjaan baru yang besar.

Menurut ramalan pertengahan 1980s, Jepun memerlukan juta kakitangan perisian dalam 10 tahun, Amerika Syarikat akan memerlukan 3 juta orang jurutera-jurutera komputer. Laser, gentian optik dan tenaga baru akan menjadi industri baru dalam sektor perindustrian Amerika Syarikat. dalam beberapa tahun lain, pekerjaan di bidang ini akan bertambah secara besar-basaran, sebagai contoh, dalam industri laser, setiap tahun memerlukan pekerjaan kakitangan yang dilatih sebanyak 600,000 orang.

Bagi setiap Penemuan-penemuan baru sains dan teknologi dalam sejarah, telah membuka keluasan dan kedalaman pengeluaran, menggalakkan pertumbuhan ekonomi, pekerja-pekerja tercipta satu jumlah yang besar peluang-peluang pekerjaan, kita telah membuat keputusan untuk mempercayai bahawa manusia memasuki abad ke-21, dengan sains dan teknologi untuk terus membangun, penggunaan komputer-komputer secara meluas, sektor industri baru terus muncul, kemahiran pekerja-pekerja semakin diperbaiki, ia adalah benar-benar mungkin untuk mencapai satu kadar guna tenaga yang lebih tinggi.