Perkembangan Pekerjaan Memperluaskan Peluang Pekerjaan @ Meningkatkan % Pengangguran???

Pembangunan ekonomi tidak dapat diasingkan dengan perkembangan sains dan teknologi, kemajuan teknologi merupakan satu tenaga yang mengerakkan pembangunan ekonomi negara. Tetapi, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, adakah permintaan tenaga buruh akan dikurangkan, dan seterusnya mempengaruhi perluasan peluang pekerjaan?

Adakah perkembangan teknologi akan mempengaruhi buruh untuk mendapat pekerjaan? Persoalan ini selalu dibahaskan. Ada yang berpendapat bahawa dengan berlakunya perkembangan teknologi, kelengkapan pengeluaran selalu diperbaharui, pengaluaran semakin dipertingkatkan, pada akhirnya akan wujud keadaan tenaga buruh diganti oleh pelbagai mesin yang canggih. Contohnya, pengeluaran berintensif buruh diganti dengan pengeluaran berintensif mesin, segala pengeluaran dikawal oleh computer dan mesin dan ramai pekerja dibuang kerja disebabkan pegeluaran secara mekanisasi, automasi adalah lebih murah, cepat dan selamat daripada pengeluaran menggunakan tenaga buruh.

Kita harus mengakui, bersama kemajuan sains dan teknologi, kelengkapan pengeluaran meningkatkan, produktiviti bertambah, dalam suatu tempoh, suatu skop yang tertentu, akan mengurangkan amaun permintaan terhadap tenaga buruh, satu peringkat tertentu wujud keadaan mesin menggantikan pekerja-pekerja. Itu adalah kerana kualiti tenaga buruh tidak dapat menyesuai dengan kemajuan-kemajuan teknologi dan akhirnya wujud pengangguran. Maka, dengan perspektif ini, kemajuan teknologi mempengaruhi perluasan peluang pekerjaan.

Tetapi juga wujud satu pandangan bahawa dalam jangka pendek dan kemajuan tempatan, saintifik dan teknologi mendatangkan satu kesan negatif terhadap pekerjaan, tetapi dari segi jangka masa panjang dan situasi keseluruhan, ia boleh memainkan satu peranan sebagai daya pergerakan dalam pelbagai aspek. Kemajuan yang saintifik dan teknologi membolehkan manusia terus memohon pengetahuan saintifik untuk penciptaan alat-alat pengeluaran baru. Dengan penggunaan alat-alat pengeluaran baru, produktiviti dapat ditumbuh menjadi beberapa puluhan atau rata beberapa seratus kali ganda. Pada masa yang sama, kemajuan sains dan teknologi boleh membekalkan kaedah baru kepada manusia dalam mencari dan akses untuk sumber galian atau sumber asli baru. Maka Ia dapat memperluaskan bilangan “labour object” dan size, ataupun mengurangkan kos untuk medapatkan sumber tersebut. Kedua, kemajuan yang saintifik dan teknologi boleh memperbaiki kualiti pekerja-pekerja. Pembangunan ekonomi yang pesat adalah tidak terpisahkan dari pekerja-pekerja berkualiti tinggi. Di bawah syarat-syarat kemajuan sains dan teknologi, masyarakat meminta pekerja-pekerja memiliki pengetahuan yang banyak, pelbagai kemahiran pada tahap yang tinggi.

Mengapa kualiti tenaga buruh negara-negara maju biasanya lebih tinggi daripada kualiti tenaga buruh negara-negara membangun, satu sebab yang penting adalah pergerakan yang disebabkan oleh kemajuan sains dan teknologi. tambahan pula teknologi moden, terutama mikro-elektronik, komputer-komputer, teknologi komunikasi adalah membangun dengan pesat, automasi pengeluaran telah mempertingkatkan tahap pengurusn pengeluaran kepada satu peringkat yang lebih tinggi. Dengan pembangunan pesat dalam tenaga produktif, permodalan dan harta benda sosial bertambah secara besar-besaran, dan mengembangkan skala pengeluaran, maka ia boleh menaikkan peluang pekerjaan secara keseluruhan.

Selain itu, kemajuan sains dan teknologi menggalakkan pembangunan sektor industri-industri baru, memperluaskan permintaan buruh. Sejak 1970s, satu manganggap elektronik teknologi maklumat sebagai penunjuk utama mewujudkan satu gelombang revolusi sains dan teknologi yang baru. Merangkumi matematik, fizik, kimia, biologi, astronomi, geografi dan teknologi tenaga baru, teknologi angkasa, teknologi laser, bio kejuruteraan teknologi, Teknologi pembangunan laut, teknologi bahan baru dan lain-lain lagi muncul satu jumlah yang besar bidang-bidang sains dan teknologi yang baru. Pembangunan pesat sains dan teknologi bertukar menjadi kuasa-kuasa produktif yang praktikal, menyebab kesemua negara-negara kapitalis utama dalam pembangunan ekonomi telah memasuki zaman gemilang yang baru, produktiviti telah dimajukan dan dikembang dengan pesat. Terutamanya pembangunan dalam bidang teknologi tinggi baru, Industri komputer elektronik, industri gentian optikal, industri laser, industri bahan-bahan baru, industri robot pelbagai industri baru dibentukan. Industri-industri baru ini secara langsung atau secara tidak langsung akan mewujudkan satu jumlah peluang-peluang pekerjaan baru yang besar.

Menurut ramalan pertengahan 1980s, Jepun memerlukan juta kakitangan perisian dalam 10 tahun, Amerika Syarikat akan memerlukan 3 juta orang jurutera-jurutera komputer. Laser, gentian optik dan tenaga baru akan menjadi industri baru dalam sektor perindustrian Amerika Syarikat. dalam beberapa tahun lain, pekerjaan di bidang ini akan bertambah secara besar-basaran, sebagai contoh, dalam industri laser, setiap tahun memerlukan pekerjaan kakitangan yang dilatih sebanyak 600,000 orang.

Bagi setiap Penemuan-penemuan baru sains dan teknologi dalam sejarah, telah membuka keluasan dan kedalaman pengeluaran, menggalakkan pertumbuhan ekonomi, pekerja-pekerja tercipta satu jumlah yang besar peluang-peluang pekerjaan, kita telah membuat keputusan untuk mempercayai bahawa manusia memasuki abad ke-21, dengan sains dan teknologi untuk terus membangun, penggunaan komputer-komputer secara meluas, sektor industri baru terus muncul, kemahiran pekerja-pekerja semakin diperbaiki, ia adalah benar-benar mungkin untuk mencapai satu kadar guna tenaga yang lebih tinggi.

Advertisements

3 Responses to “Perkembangan Pekerjaan Memperluaskan Peluang Pekerjaan @ Meningkatkan % Pengangguran???”

  1. Pada pandangan saya, memang benar perkembangan teknologi akan memberi impak yang besar kepada peluang pekerjaan. Jika pengeluaran berintensif mesin semakin beleluasa akan mengecilkan peluang pekerjaan kepada kepda orang ramai. Pengeluar semestinya akan mengutamakan untung. Namun demikian, pegendalian mesin juga membabitkan kos yang tinggi. Malah, kadang kala ia melebihi kos buruh. Maka, pegeluar harus bijak memilih strategi perniagaan mereka dalam memastikan semua pihak dapat merasai faedah.

  2. so rainbow~ish, i’m loving it!!!

  3. Is the topic of the passage accidentally typed wrong >.> ?
    i think Perkembangan “Pekerjaan” Memperluaskan Peluang Pekerjaan @ Meningkatkan % Pengangguran the pekerjaan change to teknologi/sains will be better? cause the whole passage i think is talking abt how the advancement of technology help to increase the chance of employment those things right? =P

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: